بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مفهوم نقد در نهضت های تجددخواه جهان عرب: با نگاهی به نظریه های مدرنیته و پسامدرنیته

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : ابراهیم حیدری

مترجم : فاروق نجم الدین

سال نشر : 1399

تعداد صفحات : 836

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 89949 10003022
100,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

دکتر ابراهیم الحیدری، از متفکران جهان عرب، اعتقاد دارد
کندی یا توقف گذار جوامع عربی از سنت به مدرنیته بیش از آنکه ناشی از مقاومت
ساختار سنتی جامعه باشد، معلول درک نادرست از مقوله توسعه یافتگی و به طور اخص
مقوله نقد مدرن است. به باور نویسنده، جهان عرب فاقد نظریه معرفت شناختی مستقلی
است که بتوان آن را الگویی برای ایجاد گذار قرار داد.

نویسنده به نقل از کنستانتین زریق، یکی از بارزترین اندیشمندان
ملی گرای عرب، می نویسد: با کالبدشکافی روند نهضت ملی معلوم می شود که فرایند تشکیل
هویت قومی-ملی- اجتماعی در جوامع عرب فرایندی به غایت سست بود که این امر به سلطه
مجدد مناسبات پدرسالاردر قدرت انجامید». از همین روست که جوامع عرب به باور نویسنده
همچنان دستخوش پدیده ای است که نویسنده آن را «بازتولید عقب ماندگی» می نامد.
محصولات مرتبط