بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

با کتاب های انقلابی نشر آرما آشنا شوید

انتشارات مرتبط : آرما

نویسندگان مرتبط : موسی نجفی | بهزاد دانشگر | حسن فرج نژاد | ابراهیم خراسانی | محمدرضا زائری | احمد مقیمی | گروه فرهنگی اکسیر ولایت | موسی فقیه حقانی | حسام الدین مطهری | مهدی اژه ای | محمدتقی بهلول | ابوذر مظاهری

«نشر آرما» به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی اقدام به معرفی کتاب های مرتبط خود با موضوع انقلاب اسلامی کرده است.

چهارشنبه 15 بهمن 1393

نشر آرما که در زمینه چاپ و نشر آثار مرتبط با انقلاب اسلامی نیز فعالیت می کند به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی اقدام به معرفی کتاب های مرتبط خود با موضوع انقلاب کرده است.

«خطِ امام:بازخوانی تفکرات انقلابی حضرت امام روح الله خمینی»
مگر می شود در درونِ یک انقلاب زندگی کرد و رهبرش را نشناخت؟ مگر می شود به یک انقلاب معتقد یا به آن منتقد بود و نظراتِ رهبرش را مطالعه نکرد؟ اگر منتقدِ انقلاب، دوست دارِ انقلاب یا دلسوزِ انقلاب هستید، «خطِ امام» را بخوانید. این کتاب که با مقدمه سعید قاسمی منتشر شده، کوشیده تا رفتار و خطِ فکری و عملیِ آیت الله خمینی رهبرِ انقلابِ اسلامیِ ایران را به مخاطبانش بشناساند. با خواندنِ این کتاب تصویرِ صریح تری از یک رهبرِ متفاوت و پرقدرت به دست خواهید آورد. با این تصویرِ دقیق تر، می توانید در انتقاد یا اعتقادِ خود مستحکم تر باشید.

«مشروعیتِ دولت در نظامِ اسلامی»
مهدی اژه ای، نویسنده کتاب کوشیده است تا اثری نظری در حوزه سیاست ارائه کند. وی در فصلِ اولِ کتابش به تعریفِ «سیاست» پرداخته و مفاهیمی چون دولت و حکومت را از منظرِ الهی و ادیان و فرقِ مختلف تبیین کرده است. در فصلِ دوم نویسنده حکومت و سیاست از منظرِ تشیع و تسنن را بررسی کرده است. فصل سوم کتاب هم به بررسی همه جانبۀ ولایت فقیه اختصاص دارد.

«قطره، موج، دریا»
مختصر و مفید در جریانِ روایتِ انقلاب قرار بگیرید. در «قطره، موج، دریا» بزرگانِ انقلاب برای شما از روزهای منتهی به 22 بهمن سال 57 می گویند. تدوین گرِ کتاب، بریده های مرتبط خاطراتِ افراد مختلف را کنارِ هم چیده تا مخاطبش را در جریان سیرِ پیروزی انقلاب قرار دهد. روایت از فوتِ فرزندِ امام خمینی آغاز می شود و تا روزهای پیروزی ادامه پیدا می کند.
این اثر در واقع خلاصۀ ساندویچی و جمع و جوری از «مجموعه 4 جلدیِ به روایت اول شخص مفرد» است.

«به روایتِ اول شخصِ مفرد»
روایتی مفصل­ تر از قطره ها و موج هایی که دریا شدند و انقلابِ اسلامی را به پیروزی رساندند. «به روایتِ اول شخصِ مفرد» در واقع مجموعه مفصل ترِ کتابِ تک جلدیِ «قطره، موج، دریا» است؛ با این تفاوت که در این مجموعه منابع و راویان گسترده تر شده­ اند. در این اثر، فرم و محتوای کتاب در کنار هم به روایت­گری پرداخته اند. نوعِ صفحه بندی، قطعِ کتاب و شیوۀ تدوینِ روایت ها کمک کرده تا هندبوکِ انقلابِ اسلامی در چهار جلدِ جمع و جور منتشر شود. روایتِ مستند، موجز و با نظمِ پیروزیِ انقلاب در مجلداتِ کوچکِ «به روایتِ اول شخصِ مفرد» ارائه شده است تا اطلاعاتِ مفیدی دربارۀ نحوۀ پیروزیِ انقلاب به مخاطبانش ارائه کند

«گل آخر، دقیقۀ نود»
این بار بچه ها می خواهند حکومت نظامی را بشکنند؛ با فوتبال بازی! در اوجِ حکومت نظامی، بچه های محله تصمیم می­ گیرند فوتبال بزنند. یک مسابقه هیجان انگیز که بیش از هر چیز می­ خواهد به حکومت نظامی دهن کجی کند و آن را به ریشخند بگیرد. رمانِ نوجوانِ بهزادِ دانشگر روایتی از خلاقیت، گستاخی و انقلابی گری بچه هایی است که هیجان را در مبارزه می بینند؛ مبارزه ای به سبکِ فوتبال! قصه و تصاویرِ دلچسبِ «گلِ آخر، دقیقۀ نود» را از دست ندهید. خواهید دید که بازیِ بچه ها می تواند یک جامعه را چند قدم بیشتر به انقلاب نزدیک کند.

«باید رفت»
محمدرضا زائری، روحانیِ ساختارشکن و خوش فکری است که با دغدغه مندیِ زیاد همواره کوشیده است تا جامعه اش را به پیش براند. زائری در کتابِ «باید رفت» مجموعه مقالاتِ فرهنگی و اجتماعی­ اش را دست چین و منتشر کرده است. وی در این مقالات، دغدغه ها و بارش های فکری اش را نمودار کرده است. زائری معتقد است که امروز باید با زبان ها و لهجه ها و شیوه­ های متنوع و مختلف پیامِ فرهنگِ عظیمِ اسلامی را منتشر کنیم. «باید رفت» پیامِ رفتن و نماندن و حرکت کردن است که نویسنده از خودش آغاز کرده و حالا به مخاطبانش هم می گوید که: باید نماند، «باید رفت»

«ولی باید فقیه باشد»
تأسف بار است که معمولاً خیلی از اعتقادات و بی اعتقادی ها منشأ عقلی ندارند. بسیارند کسانی که در عشق ورزی چشم بسته اند و بسیارند کسانی که در کینه ورزی کورند. در میانِ معتقدان و مخالفانِ مفهومِ «ولایت فقیه» هم از این دست چشم بستگانِ خودخواسته یا بی تقصیر کم نداریم. اگر دوست ندارید جزء این دو دسته باشید، «ولی باید فقیه باشد» کتابِ شما است. خواندنِ «ولی باید فقیه باشد» به شما کمک می کند تا در اعتقاد یا بی اعتقادی تان به مفهومِ «ولایت فقیه» دلایلِ عقلی بیابید و با بررسی محتوای کتاب جدی تر و قابل دفاع تر از اندیشه تان حرف بزنید.

«خمینی نامه»
امام خمینی حامیان، دوستداران، معتقدان و منتقدانِ بزرگی دارد. از جمله شیفتگانِ بزرگِ این رهبرِ معنوی و سیاسی،
علامه شیخ محمدتقی بهلول است. بهلول در «خمینی ­نامه» به دریای شاعری تن زده و با شعر از رهبرش گفته است. محمدتقی بهلول، پیرمردِ گنابادیِ سخت کوشی است که طعمِ تلخِ زندان و تبعید را چشیده و صدایِ انقلاب را از نخستین روزهایِ شروعِ دیکتاتوریِ رضاخانی شنیده است. وی در «خمینی نامه» شیفتگی اش به رهبرِ انقلابِ ایران را اثبات کرده است.

«بصیرتِ تاریخی: اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران»
موسی نجفی عقیده دارد که بدونِ بصیرتِ تاریخی نمی توان بصیرت سیاسی پیدا کرد. بر اساس همین اعتقاد است که وی گفتارهایی درباره بصیرتِ تاریخی ارائه کرده و آ نها را در کتابِ بصیرت تاریخی منتشر کرده است. این اثر شامل نوشتارها و گفتارهایی است که به مسائل تاریخ معاصر ایران از عصر صفویه تا عصر انقلاب اسلامی می پردازد. نجفی در این اثر به تأثیر غرب و آثار مراجع و علما در تولید هویت ملی توجه داشته است.

«تاریخ معاصر ایران»
دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی تاریخ معاصر ایران را از لحاظ زمانی کمی گسترده ­تر از 200 یا 300 سال اخیر می­ بینند و برای بررسی تاریخ معاصر ایران به دورۀ صفویه به بعد رجوع می­ کنند. همین نگاه در مرور مختصر تاریخ در کتابِ «تاریخ معاصر ایران» حاکم بوده است. بنابراین در کتابِ «تاریخ معاصر ایران» مخاطب تاریخ را از زمان صفویه تا به امروز مرور می کند.

«افق تمدنی و آیندۀ انقلاب اسلامی»
انقلاب اسلامی یکی از نقاط عطفِ تاریخ معاصر ایران و یکی از بزر گترین اتفاقاتِ جهان کنونی است و پرسش های عمیق و متعددی را در فضای اندیشۀ معاصر ایجاد کرده است. این انقلاب همانگونه که در وقوع و تحقق شگفتی بسیاری برانگیخت در نتایج و آیندۀ خود نیز پرسش های زیادی ایجاد کرده است؛ پرسش هایی که امروزه با توجه به تداوم و توسعۀ انقلاب اسلامی و عبورِ این انقلاب از مراحلِ وقوع، استقرار و تثبیت به صورتِ جدی مطرح شده اند. موضوعِ این پژوهش «آیندۀ انقلاب اسلامی» است. چنانکه در علم آینده پژوهی نیز اصلی ترین موضعِ پژوهش آینده های محتمل اند، در اینجا نیز محتمل­ ترین آیندۀ انقلابِ اسلامی موضوعِ اصلی است که تلاش شده است با توجه به افق های پیش روی این انقلاب، ظرفیت های موجودِ آن، روند تاریخی و شناسایی چالش ها و مسائلش پیش بینی شود، نه پیشگویی. از نظرِ این پژوهش تمدنِ اسلامی محتمل­ ترین و بسط یافته ترین آینده ای است که برای انقلاب اسلامی ترسیم می شود. ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی اعم از ظرفیت های معرفتی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی-اجتماعی، به اندازه ای است که می تواند تمدن آیندۀ جهان را شکل دهد. بررسی های متعدد نشان می دهد که اسلام مهمترین نامزدِ تمدن آینده است و اکنون انقلابِ اسلامی تنها نمایندۀ واقعی اسلام است.

«کلت 45»
روایتی از روزهای دلهره، نوستالژی و هیجان! رمانی که شما را سوارِ ماشینِ زمان می کند و در شبی تاریک در سال  1350 پیاده ­تان می کند. شبی که یک حفرۀ بلا در زندگی خانواده ای خوشبخت دهان باز می کند و یکی، یکی، یکی، شروع به بلعیدنِ نشانه های خوشبختی می کند. رمانِ «کلت 45» که در ابتدای سالِ 1392 رونمایی شد، بازتاب دهندۀ نگاهِ یک رمان نویس به فضای سیاست زدۀ دیروز و امروز ایران است. با این حال این رمان یک اثرِ سیاسی نیست و پیش و بیش از هر چیز یک اثرِ ادبی مستقل از نگاه ها و سلایقِ سیاسی است که می کوشد با مخاطبش دربارۀ «خانواده» حرف بزند. با رمانی دلچسب، روان و خوش خوان مواجهید که در عرضِ یک سال به چاپِ دوم رسیده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط
محصولات مرتبط