loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

رابطه رسانه و آموزه مهدویت در کتابی بررسی شد

نویسندگان مرتبط : امیرمحسن عرفان

کتاب «رسانه و آموزه مهدویت» نوشته امیرمحسن عرفان توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود منتشر شد.

پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394

«رسانه و آموزه مهدویت» کتابی است که درصدد بازنمایی الگوی مطلوب رسانه در عرصه اندیشه مهدیت است. نگارنده کتاب که خود پژوهشگر و استاد مرکز تخصصی مهدویت است با درک نیاز تدوین الگویی خاص در ارتباط میان رسانه و آموزه مهدویت و با توجه به قابلیت های آموزه مهدویت به کاوش پیرامون این موضوع پرداخته است.

به زعم نویسنده کتاب، انقلاب اسلامی، عرصه ارتباط دین و رسانه را فراخ کرده است و ساحت دینی رسانه را، در ابعادی بی سابقه، گسترانده است. رویکرد هوشمندانه به رسانه، بی گمان اشاره به آن هدف مهمی دارد که در راه پاسخ گویی به نیازهای دوران ما از رسانه مورد انتظار است. اصحاب رسانه باید بیش از پیش باور کنند که دنیای اسلام و به ویژه جامعه شیعی پا در عرصه نوین و دشواری گذارده است. این عرصه جدید ادعای تمدّن سازی جهانی بر مبنای اندیشه ناب اسلامی در عصری است که دنیای کفر و نفاق نیز داعیه تمدن سازی جهانی بر مبنای اندیشه لیبرال و دموکراسی را دارد. مهم این است که تا چه حدّ به اقتضائات روزگار جدید تن داده ایم؟ غفلت امروز باعث انزوای ما در میان الگوهای منجی باوری است و توفیق در انجام این مأموریت تاریخی، فتحی جهانی و گامی بلند به سمت جامعه جهانی مهدوی است.

از نظر نویسنده کتاب، رسانه ها این توانایی را دارند که مانند یک مرکز قدرتمند فرهنگی، ارزش های اجتماعی و اخلاقی آموزه مهدویت را تحت تأثیر قرار دهند و با بهره گیری از تکنیک ارتباطی بر ایده ها، رفتارها و نگرش مردم در خصوص آموزه مهدویت تأثیر مثبت بر جای گذارند. از این رو، نگارنده کتاب برای نشان دادن صحت این استدلال، تلاش کرده است تا نشان دهد: چه ارتباطی میان رسانه و آموزه های دینی برقرار است؟ پیوند های دو سویه رسانه و آموزه مهدویت چیست؟ مهم ترین راهکارها و راهبردهای رسانه در عرصه تبیین و ترویج اندیشه مهدویت چه می باشد؟

امیرمحسن عرفان در این کتاب بعد از تبیین کلیات تحقیق در فصل دوم می کوشد تا ضرورت مهندسی رسانه زمینه ساز و قابلیت های رسانه ای آموزه مهدویت را تبیین کند و در ضمن به نقش رسانه در تغییر نگرش به آموزه مهدویت نیز توجه داشته باشد.

در فصل سوم نیز به موضوعاتی از قبیل: «راهکارهای رسانه زمینه ساز در عرصه باورافزایی مهدویت» و «ضرورت اتخاذ رویکرد راهبردی به آموزه مهدویت در رسانه ها» اشاره شده است. در این کتاب مهم ترین راهکارهای ارتقای پیام مهدوی در رسانه؛ موقعیت سنجی، نمادسازی منطبق بر باورها و ارزش های مهدوی، رصد مستمر افکار عمومی در عرصه اندیشه مهدویت، رصد هوشمندانه فعالیت های رسانه ای رقیب، غلبه پیام مهدوی بر فرهنگ عامه پسند در رسانه ها و جهانی سازی اندیشه انتظار ظهور دانسته شده است.

در قسمت انتهایی کتاب نیز به موضوعاتی نظیر: کارکردهای تدوین راهبرد رسانه ای در عرصه مهدویت، بایسته های راهبردهای مهدوی رسانه، رصد محیطی رسانه در عرصه مهدویت و مدل پیشنهادی راهبردهای رسانه ای در عرصه مهدویت اشاره شده است.

در پایان این کتاب آمده است: این نوشتار پرسش های متعددی را پیش روی سیاست گذاران فرهنگی و رسانه ای قرار می دهد:

- آیا نوع عرضه اندیشه منجی موعود به طور عام و آموزه مهدویت به طور خاص از سوی رسانه ها و نوع مواجهه مدیران رسانه ای ما با این موضوع صحیح بوده است؟

- رسانه در جامعه و دولت زمینه ساز می بایستی چه ماهیت و ویژگی های اساسی داشته باشد؟ و مهم ترین مؤلفه های رسانه زمینه ساز کدام است؟

-  به لحاظ قشربندی اجتماعی، بیشتر کدام گروه ها به برنامه های رسانه ای رقیب در عرصه موعودباوری گرایش دارند یا فریب جریان های انحرافی مهدویت را خورده اند؟

- متولیان فرهنگی و رسانه ای ما چه فضایی را باید برای فهم پذیری درست و صحیح معارف مهدوی مهیا کنند؟

- ریشه های روان شناختی، جامعه شناختی و فرهنگی استقبال مردم از برنامه های مهدوی در چیست؟

-  آیا گسترش فعالیت رسانه ای رقیب در عرصه موعودباوری و ترویج افکار انحرافی در این زمینه یک تهدید است یا برعکس در صورت تدبیر صحیح می تواند یک فرصت تلقی شود و نویدبخش باشد؟

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط
محصولات مرتبط